Previous: EPSG:6836 : NAD83(CORS96) / Oregon Ontario zone (m) | Next: EPSG:6838 : NAD83(2011) / Oregon Ontario zone (m)

EPSG:6837

NAD83(CORS96) / Oregon Ontario zone (ft)

View EPSG.org definition for EPSG:6837 | Google it