Previous: EPSG:6870 : ETRS89 / Albania TM 2010 | Next: EPSG:6875 : RDN2008 / Italy zone (N-E)

EPSG:6871

WGS 84 / Pseudo-Mercator + EGM2008 geoid height

View EPSG.org definition for EPSG:6871 | Google it