Previous: EPSG:7333 : NAD83(2011) / InGCS Lake-Newton (m) | Next: EPSG:7335 : NAD83(2011) / InGCS LaPorte-Pulaski-Starke (m)

EPSG:7334

NAD83(2011) / InGCS Lake-Newton (ftUS)

View EPSG.org definition for EPSG:7334 | Google it