Previous: EPSG:7930 : ETRF2000 | Next: EPSG:7954 : Astro DOS 71 / UTM zone 30S + Jamestown 1971 height

EPSG:7931

ETRF2000

View EPSG.org definition for EPSG:7931 | Google it