Previous: EPSG:7931 : ETRF2000 | Next: EPSG:7955 : St. Helena Tritan / UTM zone 30S + Tritan 2011 height

EPSG:7954

Astro DOS 71 / UTM zone 30S + Jamestown 1971 height

View EPSG.org definition for EPSG:7954 | Google it