Previous: EPSG:8677 : MGI 1901 / Balkans zone 5 | Next: EPSG:8679 : MGI 1901 / Balkans zone 8

EPSG:8678

MGI 1901 / Balkans zone 6

View EPSG.org definition for EPSG:8678 | Google it