Previous: EPSG:9053 : WGS 84 (G730) | Next: EPSG:9055 : WGS 84 (G1150)

EPSG:9054

WGS 84 (G873)

View EPSG.org definition for EPSG:9054 | Google it