Previous: EPSG:9054 : WGS 84 (G873) | Next: EPSG:9056 : WGS 84 (G1674)

EPSG:9055

WGS 84 (G1150)

View EPSG.org definition for EPSG:9055 | Google it