Previous: EPSG:9057 : WGS 84 (G1762) | Next: EPSG:9060 : ETRF90

EPSG:9059

ETRF89

View EPSG.org definition for EPSG:9059 | Google it