Previous: EPSG:9140 : KOSOVAREF01 | Next: EPSG:9146 : SIRGAS-Chile 2013

EPSG:9141

KOSOVAREF01 / Balkans zone 7

View EPSG.org definition for EPSG:9141 | Google it