Previous: EPSG:9141 : KOSOVAREF01 / Balkans zone 7 | Next: EPSG:9147 : SIRGAS-Chile 2013

EPSG:9146

SIRGAS-Chile 2013

View EPSG.org definition for EPSG:9146 | Google it