Previous: EPSG:9266 : MGI | Next: EPSG:9271 : MGI / Austria West

EPSG:9267

MGI

View EPSG.org definition for EPSG:9267 | Google it