Previous: EPSG:9501 : MGI + EVRF2000 Austria height | Next: EPSG:9503 : CIGD11 + GCVD54 height (ft)

EPSG:9502

CIGD11 + CBVD61 height (ft)

View EPSG.org definition for EPSG:9502 | Google it