Previous: EPSG:9835 : UCS-2000 / LCS-14 Donetsk | Next: EPSG:9837 : UCS-2000 / LCS-21 Zakarpattia

EPSG:9836

UCS-2000 / LCS-18 Zhytomyr

View EPSG.org definition for EPSG:9836 | Google it