Previous: EPSG:9922 : ETRS89 / ITM + BI height | Next: EPSG:9924 : ETRS89 + DHHN2016 height

EPSG:9923

GNTRANS height

View EPSG.org definition for EPSG:9923 | Google it