Previous: EPSG:9934 : DB_REF2016 zone 4 | Next: EPSG:9939 : EBBWV14-IRF

EPSG:9935

DB_REF2016 zone 5

View EPSG.org definition for EPSG:9935 | Google it