Previous: ESRI:102101 : NGO_1948_Norway_Zone_1 | Next: ESRI:102103 : NGO_1948_Norway_Zone_3

ESRI:102102

NGO_1948_Norway_Zone_2

Google it