Previous: ESRI:102102 : NGO_1948_Norway_Zone_2 | Next: ESRI:102104 : NGO_1948_Norway_Zone_4

ESRI:102103

NGO_1948_Norway_Zone_3

Google it