Previous: ESRI:102103 : NGO_1948_Norway_Zone_3 | Next: ESRI:102105 : NGO_1948_Norway_Zone_5

ESRI:102104

NGO_1948_Norway_Zone_4

Google it