Previous: ESRI:102104 : NGO_1948_Norway_Zone_4 | Next: ESRI:102106 : NGO_1948_Norway_Zone_6

ESRI:102105

NGO_1948_Norway_Zone_5

Google it