Previous: ESRI:102105 : NGO_1948_Norway_Zone_5 | Next: ESRI:102107 : NGO_1948_Norway_Zone_7

ESRI:102106

NGO_1948_Norway_Zone_6

Google it