Previous: ESRI:102106 : NGO_1948_Norway_Zone_6 | Next: ESRI:102108 : NGO_1948_Norway_Zone_8

ESRI:102107

NGO_1948_Norway_Zone_7

Google it