Previous: ESRI:102107 : NGO_1948_Norway_Zone_7 | Next: ESRI:102109 : ETRS_1989_Slovenia_TM

ESRI:102108

NGO_1948_Norway_Zone_8

Google it