Previous: ESRI:102108 : NGO_1948_Norway_Zone_8 | Next: ESRI:102110 : RGF_1993_Lambert_93

ESRI:102109

ETRS_1989_Slovenia_TM

Google it