Previous: ESRI:102132 : NGO_1948_UTM_Zone_32N | Next: ESRI:102134 : NGO_1948_UTM_Zone_34N

ESRI:102133

NGO_1948_UTM_Zone_33N

Google it