Previous: ESRI:102174 : ETRS_1989_UWPP_2000_PAS_5 | Next: ESRI:102176 : ETRS_1989_UWPP_2000_PAS_7

ESRI:102175

ETRS_1989_UWPP_2000_PAS_6

Google it