Previous: ESRI:102175 : ETRS_1989_UWPP_2000_PAS_6 | Next: ESRI:102177 : ETRS_1989_UWPP_2000_PAS_8

ESRI:102176

ETRS_1989_UWPP_2000_PAS_7

Google it