Previous: ESRI:102666 : NAD_1983_StatePlane_Georgia_East_FIPS_1001_Feet | Next: ESRI:102668 : NAD_1983_StatePlane_Idaho_East_FIPS_1101_Feet

ESRI:102667

NAD_1983_StatePlane_Georgia_West_FIPS_1002_Feet

Google it