Previous: ESRI:102671 : NAD_1983_StatePlane_Illinois_East_FIPS_1201_Feet | Next: ESRI:102673 : NAD_1983_StatePlane_Indiana_East_FIPS_1301_Feet

ESRI:102672

NAD_1983_StatePlane_Illinois_West_FIPS_1202_Feet

Google it