Previous: ESRI:102672 : NAD_1983_StatePlane_Illinois_West_FIPS_1202_Feet | Next: ESRI:102674 : NAD_1983_StatePlane_Indiana_West_FIPS_1302_Feet

ESRI:102673

NAD_1983_StatePlane_Indiana_East_FIPS_1301_Feet

Google it