Previous: ESRI:103027 : NAD_1983_2011_StatePlane_Georgia_East_FIPS_1001_Ft_US | Next: ESRI:103029 : NAD_1983_2011_StatePlane_Idaho_East_FIPS_1101

ESRI:103028

NAD_1983_2011_StatePlane_Georgia_West_FIPS_1002_Ft_US

Google it