Previous: ESRI:103036 : NAD_1983_2011_StatePlane_Illinois_West_FIPS_1202 | Next: ESRI:103038 : NAD_1983_2011_StatePlane_Illinois_West_FIPS_1202_Ft_US

ESRI:103037

NAD_1983_2011_StatePlane_Illinois_East_FIPS_1201_Ft_US

Google it