Previous: ESRI:103037 : NAD_1983_2011_StatePlane_Illinois_East_FIPS_1201_Ft_US | Next: ESRI:103039 : NAD_1983_2011_StatePlane_Indiana_East_FIPS_1301

ESRI:103038

NAD_1983_2011_StatePlane_Illinois_West_FIPS_1202_Ft_US

Google it