Previous: ESRI:103044 : NAD_1983_2011_StatePlane_Iowa_South_FIPS_1402 | Next: ESRI:103046 : NAD_1983_2011_StatePlane_Iowa_South_FIPS_1402_Ft_US

ESRI:103045

NAD_1983_2011_StatePlane_Iowa_North_FIPS_1401_Ft_US

Google it