Previous: ESRI:103053 : NAD_1983_2011_StatePlane_Kentucky_FIPS_1600 | Next: ESRI:103055 : NAD_1983_2011_StatePlane_Kentucky_South_FIPS_1602

ESRI:103054

NAD_1983_2011_StatePlane_Kentucky_FIPS_1600_Ft_US

Google it