Previous: ESRI:103139 : NAD_1983_2011_StatePlane_Pennsylvania_North_FIPS_3701 | Next: ESRI:103141 : NAD_1983_2011_StatePlane_Pennsylvania_South_FIPS_3702

ESRI:103140

NAD_1983_2011_StatePlane_Pennsylvania_North_FIPS_3701_Ft_US

Google it