Previous: ESRI:103141 : NAD_1983_2011_StatePlane_Pennsylvania_South_FIPS_3702 | Next: ESRI:103143 : NAD_1983_2011_StatePlane_Rhode_Island_FIPS_3800

ESRI:103142

NAD_1983_2011_StatePlane_Pennsylvania_South_FIPS_3702_Ft_US

Google it