Previous: ESRI:103515 : NAD_1983_CORS96_StatePlane_Pennsylvania_North_FIPS_3701_Ft_US | Next: ESRI:103517 : NAD_1983_CORS96_StatePlane_Pennsylvania_South_FIPS_3702_Ft_US

ESRI:103516

NAD_1983_CORS96_StatePlane_Pennsylvania_South_FIPS_3702

Google it