Previous: ESRI:104011 : WGS_1984_(G730) | Next: ESRI:104013 : WGS_1984_(G1150)

ESRI:104012

WGS_1984_(G873)

Google it