Previous: ESRI:104012 : WGS_1984_(G873) | Next: ESRI:104014 : WGS_1984_(G1674)

ESRI:104013

WGS_1984_(G1150)

Google it