Previous: ESRI:104013 : WGS_1984_(G1150) | Next: ESRI:104015 : WGS_1984_(G1762)

ESRI:104014

WGS_1984_(G1674)

Google it