Previous: ESRI:115907 : WGS_1966 | Next: ESRI:115909 : WGS_1972_BE

ESRI:115908

WGS_1972

Google it