Previous: IAU_2015:50400 : Callisto (2015) - Sphere / Ocentric | Next: IAU_2015:50410 : Callisto (2015) - Sphere / Ocentric / Equirectangular, clon = 0

IAU_2015:50401

Callisto (2015) / Ographic

Google it