Previous: IAU_2015:50421 : Callisto (2015) / Ographic / Sinusoidal, clon = 0 | Next: IAU_2015:50426 : Callisto (2015) / Ographic / Sinusoidal, clon = 180

IAU_2015:50425

Callisto (2015) - Sphere / Ocentric / Sinusoidal, clon = 180

Google it