Previous: IAU_2015:61100 : Epimetheus (2015) - Sphere / Ocentric | Next: IAU_2015:61115 : Epimetheus (2015) - Sphere / Ocentric / Equirectangular, clon = 180

IAU_2015:61110

Epimetheus (2015) - Sphere / Ocentric / Equirectangular, clon = 0

Google it