Previous: IAU_2015:61110 : Epimetheus (2015) - Sphere / Ocentric / Equirectangular, clon = 0 | Next: IAU_2015:61120 : Epimetheus (2015) - Sphere / Ocentric / Sinusoidal, clon = 0

IAU_2015:61115

Epimetheus (2015) - Sphere / Ocentric / Equirectangular, clon = 180

Google it