Previous: IAU_2015:61115 : Epimetheus (2015) - Sphere / Ocentric / Equirectangular, clon = 180 | Next: IAU_2015:61125 : Epimetheus (2015) - Sphere / Ocentric / Sinusoidal, clon = 180

IAU_2015:61120

Epimetheus (2015) - Sphere / Ocentric / Sinusoidal, clon = 0

Google it