Previous: IAU_2015:61125 : Epimetheus (2015) - Sphere / Ocentric / Sinusoidal, clon = 180 | Next: IAU_2015:61135 : Epimetheus (2015) - Sphere / Ocentric / South Polar

IAU_2015:61130

Epimetheus (2015) - Sphere / Ocentric / North Polar

Google it