Previous: IAU_2015:61165 : Epimetheus (2015) - Sphere / Ocentric / Orthographic, clon = 0 | Next: IAU_2015:61175 : Epimetheus (2015) - Sphere / Ocentric / Lambert Conic Conformal

IAU_2015:61170

Epimetheus (2015) - Sphere / Ocentric / Orthographic, clon = 180

Google it