Previous: IAU_2015:61175 : Epimetheus (2015) - Sphere / Ocentric / Lambert Conic Conformal | Next: IAU_2015:61185 : Epimetheus (2015) - Sphere / Ocentric / Albers Equal Area

IAU_2015:61180

Epimetheus (2015) - Sphere / Ocentric / Lambert Azimuthal Equal Area

Google it